Stoppen met je boerenbedrijf in de intensieve sector, je levenswerk, is een soms een lastige keuze. Maar als je geen opvolging hebt, moet je op een gegeven moment keuzes maken om je toekomst zeker te stellen. Dit gold ook voor een initiatiefnemer in de gemeente...