Ontwerpproces

  Startoverleg

Tijdens startoverleg maken we kennis. We brengen uw wensen, de huidige situatie en vervolgens het door te lopen proces, de kosten en het verwachte resultaat in kaart.

Analyse

Om uw wensen goed te laten aansluiten op de omgeving, wordt het omringende landschap, het beleid vanuit de overheid, de omgevingsvisie en de historie (vraag afhankelijk) geanalyseerd. We zoeken naar kwaliteiten die kunnen worden benut en versterkt en kansen die worden aangepakt. Waar nodig zoeken wij het contact met een stedenbouwkundige, planoloog, ecoloog, architect of techneut voor een optimale analyse.

  Ontwerp

Op basis van uw wensen en de analyse wordt een visie uitgewerkt voor uw plan: het eerste schetsontwerp wordt vormgegeven. We werken hierbij van hoofdlijnen naar detailniveau. U wordt meegenomen in dit ontwerpproces, zodat u zelf invloed heeft op het resultaat.

Uitwerking

Het ontwerp wordt uitgewerkt in een technisch ontwerp en/of een beplantingsplan en/of een beheerplan. Globale uitvoeringskosten of een landschapsinvestering kunnen daarnaast worden berekend. Hoever een plan wordt uitgewerkt, bepaalt u.