Diensten

Van Dooren Landschap is een ontwerpbureau voor de buitenruimte. Het doel is een mooi, beleefbaar, duurzaam, functioneel en ecologisch waardevol landschap te maken voor zowel private als publieke opdrachtgevers. We bieden de volgende diensten:

Landschapsvisie

Ons landschap en maatschappij is zeer dynamisch. Nieuwe trends hebben effect op het bestaande landschap. Van Dooren Landschap staat voor een zorgvuldige afweging met integrale benadering om deze nieuwe invloeden duurzaam te integreren in het landschap met inspirerende visies.

Inrichtingsplannen

Herontwikkelingen of nieuwvestigingen gaan gepaard met een ruimtelijk plan. Een advies voor dit ruimtelijk plan wordt door ons opgesteld na een gedegen analyse van het landschap, de historie van het gebied, aanwezig beleid, uw wensen en voorwaarden. Het advies omvat een visie, ontwerp en technische uitwerking.

 

Landschappelijke inpassing

Initiatieven met ruimtelijke veranderingen in het buitengebied gaan veelal gepaard met een goede landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het landschap. Van Dooren Landschap stelt de adviezen op, op basis van uw wensen, binnen de gesteld beleidskaders en in samenhang met de bestaande kwaliteiten uit uw naaste omgeving.

Landschapsubsidie

Voor het gebied Horst en Raam is Van Dooren Landschap aangesteld als veldcoördinator voor Stimuleringsregeling Landschap (STILA). De betrokken gemeenten en waterschappen en de provincie willen de groene kwaliteit van het Brabantse landschap behouden en versterken. Daarom vergoeden zij agrariërs en andere particuliere grondeigenaren die groen willen aanleggen en onderhouden.