Landschappen zijn er om door te Gaan, OF Juist even Stil te staan.
Laat je verwonderen door alles wat je ziet, hoort en ruikt…

Landschappen die prikkelen…

Landschap is overal om ons heen. Al wandelend, fietsend of rijdend door een landschap zie je al het moois wat het ons biedt. Een landschap prikkelt onze zintuigen. Je ziet, hoort, ruikt. Of sta eens stil, pluk en proef!

Landschap is een wisselwerking van de levende en niet-levende natuur. Een landschap kunnen we door invloed van de mens mooier en functioneler maken. Juist het zoeken naar een goede balans tussen de esthetiek en het functionele, is de uitdaging van ons: Van Dooren Landschap.

Wij zijn een ontwerpbureau dat een antwoord biedt op uw ruimtelijke vraagstukken, zowel in de groene, als in de stedelijke ruimte. Wij ontwerpen voor u als particulier, agrarische bedrijf of overheid. Een ontwerp kan een landschapsvisie, -inpassing of inrichtingsplan betreffen. Ook begeleiden wij subsidietrajecten.

Voor ons staat de zintuiglijke beleving centraal. Wij zijn creatief en ontwerpen in een tijdloze stijl, met aandacht voor functionaliteit, duurzaamheid, ecologie en cultuurhistorie.

 

Prikkelende
landschaps-
ontwerpen

Boerenerf 2.0 Hilvarenbeek

Boerenerf 2.0 Hilvarenbeek

Stoppen met je boerenbedrijf in de intensieve sector, je levenswerk, is een soms een lastige keuze. Maar als je geen opvolging hebt, moet je op een gegeven moment keuzes maken om je toekomst zeker te stellen. Dit gold ook voor een initiatiefnemer in de gemeente...

Bedafse Hoeve Vorstenbosch

Bedafse Hoeve Vorstenbosch

Aan de rand van de Maashorst ligt het natuurgebied ‘Bedafse Bergen’, een stuifduinen gebied met bos, heide, vennen en kleinschalig coulisselandschap. Aan de rand van dit natuurgebied, op de overgang naar het agrarische landschap, ziet een jonge ondernemer kansen om...

Nieuw landschap Meierijstad

Nieuw landschap Meierijstad

Naast de landelijke woning in het buitengebied van Meierijstad lag een weide. Initiatiefnemers willen meer biodiversiteit creëeren op hun grond en de weide omvormen naar een kleinschalig cultuurlandschap. Door middel van subsidie via Stimuleringsregeling Landschap...