Landschappelijke inspanning

Landschappelijke inpassing

Initiatieven met ruimtelijke veranderingen in het buitengebied gaan veelal gepaard met een goede landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het landschap. Van Dooren Landschap stelt de adviezen op, op basis van uw wensen, binnen de gesteld beleidskaders en in samenhang met de bestaande kwaliteiten uit uw naaste omgeving.