Landschapsubsidie

 

Landschapsubsidies

Voor het gebied Horst en Raam is Van Dooren Landschap aangesteld als veldcoördinator voor Stimuleringsregeling Landschap (STILA). De betrokken gemeenten en waterschappen en de provincie willen de groene kwaliteit van het Brabantse landschap behouden en versterken. Daarom vergoeden zij agrariërs en andere particuliere grondeigenaren die groen willen aanleggen en onderhouden.